Aktuellt

 Nästa ansökningsomgång: 1.9-30.9.2016, då fokus ligger på arbetsgrupper, föreningar och organisationer.

Svensk-Österbottniska samfundet har ny e-post adress från och med 11.2.2016: info@samfundet.fi


Nya böcker i serien Bottniska Studier