Aktuellt

I september 2019 kommer en s.k jubileumsutlysning att öppnas för större projekt med anledning av Samfundets 100-års firande under 2020. 1-4 bidrag tävlar om en summa på 200 000 euro. Har DU en bra idé för att främja konst, kultur eller vetenskap i Österbotten i framtiden? Lämna in en ansökan elektroniskt när jubileumsansökan öppnas elektroniskt här! ANSÖKNINGSTID 1-15.9.2019. 

Jubileumsutlysningen består av en 2-stegs process under hösten 2019

Steg 1: preliminära ansökningar lämnas in elektroniskt under ansökningstiden 1-15.9. 2019. Beslut om vilka ansökningar som inbjuds till steg 2 offentliggörs 30 september  2019.

Steg 2: de utvalda ansökningarna (10 st) ombeds att utgående från samfundets respons på den preliminära ansökan lämna in en slutgiltig ansökan per e-post senast 15 november 2019.

SÖS beslut om vilka ansökningar om beviljats understöd i jubileums-utlysning meddelas 15 december 2019.

Närmare information om de kriterier som tillämpas i steg 1 finner du  här.

******************************************************************************************************

Höstens normala ansökningsomgång lediganslås för grupper, föreningar och organisationer den 1 september. Ansökningstid 1.9-30.9.2019.

*******************************************************************************************************

En ny volym i skriftserien Bottniska studier har utkommit: Jungfrudanser – Myt och verklighet

Ny bok om Zacharias Topelius


Nya böcker i serien Bottniska Studier